Welkom

Op deze site kunt u informatie vinden over  sluizen, waterwerken, coupure’s en grenspalen in Zeeland. Hiermede willen wij het behoud en herstel van sluizen, waterwerken, grenspalen en coupure’ s met een monumentaal karakter in het algemeen onder de aandacht brengen. Deze site vervangt de restauratiesite over de Zwartenhoekse zeesluis we willen deze nog verder uitbouwen over bovengenoemde onderwerpen. Mocht er één van deze objecten in uw buurt zijn waarvan u denkt dat het een bijzonder bouwwerk is zend ons dan een foto en als het mogelijk is enige informatie en vermeld de ligging van het door u ingezonden bouwwerk.

Zwartenhoekse Zeesluis 2004