Boek & Berichten

 

 

 

Onderhoud:
Er wordt in opdracht van het Waterschap Scheldestromen onderhoud werkzaamheden verricht aan de Zwartenhoekse Zeesluis. 
De aanwezige schoof /schuif wordt vervangen na vele jaren van dienst te zijn geweest. De balken boven de schiltstenen daarvan worden de koppen hersteld. De dekstenen worden nagelopen en waar nodig het voegwerk hersteld. Het hek wordt geschilderd en het stukadoorswerk aan de zoete zijde wordt beklopt en bijgewerkt.
Het onderhoud is mede mogelijk gemaakt door instandhoudingssubsidie in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).
De subsidie wordt verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Balkkopherstel:
Met behulp van de epoxy-techniek kunnen verzwakte balken en constructies worden hersteld. Bij deze epoxy-techniek, die in vaktermen ook wel polymeerchemisch houtherstel wordt genoemd, wordt het aangetaste deel uit de houten balkkop gehaald en vervangen door epoxy.
In het nog gezonde hout bij de balkkoppen wordt een aantal glasvezelstaven geboord. Deze worden gegoten in het epoxy dat de verrotte balkkoppen vervangt. Hierdoor ontstaat een oersterk geheel. De verrotte balkkop wordt op deze manier zodanig versterkt, dat deze er weer vele jaren tegen kan. Hierdoor hoeft de balk zelf nog niet te worden vervangen.

          

 

 

 

 

Verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen lagen vroeger op eilanden. Het land eromheen is later ingepolderd.

In het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen lag een verdedigingslinie, bestaande uit forten en vestingsteden. Aan het einde van de 18de eeuw werd besloten om het gebied eromheen, tussen Hulst en Sas van Gent te bedijken. Hierdoor ontstonden verschillende polders, die niet alleen een landbouwfunctie hadden, maar ook bedoeld waren als inundatiegebied voor de waterlinie.

Voor de inpolderingen werd begonnen met de aanleg van dijken en afwaterings- en inundatiesluizen. De Zwartenhoekse Zeesluis bij de buurtschap Zwartenhoek is er daar een van. De sluis is ongeveer 18 meter lang en bestaat uit drie kokers van elk 2,4 meter doorsnee. Deze kokers zijn onderling verbonden via twee doorgangen. Van de schuiven, die in de kokers naar beneden gelaten konden worden, is alleen die in de middelste koker bewaard gebleven. De sluis is geheel bekleed met Escosijnse steen, een kalksteensoort uit België.

afstand ca 50 km

Knooppuntentoute:

72-71-74-43-44-45-46-47-49-52-79-78-77-75-76-83-72

(bron: fietsen123.nl) 

 

 

In 2017 investeert het waterschap € 5000.000,= aan restauratie van cultuurhistorische duikers en sluizen. Er wordt gestart met de Baufortsluis in Walsoorden, De sluis bij gemaal Zuidhoek in Zierikzee en de duiker aan de Meliskerkseweg in Meliskerke.          

Bron: Scheldestromen27 – winter 2016

 

 

J.F. Beauforsluis gebouwd in 1761

“Beaufortsluis” Walsoorden

c0727 dg-sd

“Het Vogelfort” Hengstdijk

oude zevennaarsdijk_sluiskil_01_51°18'41.8%22N —— 3°49'34.4”E

“Oude Zevenaarsdijk” Sluiskil

sluisje Vogelfort 1697

“Het Vogelfort” 1697

PZC 16 maart 2016:

Het Waterschap gaat oude sluizen en duikers opknappen. Daarmee blijft een bescheiden maar niet onbelangrijk deel van de Zeeuwse historie behouden.

Beaufort sluisjes te Walsoorden, sluis aan de Oude Zevenaarsdijk Sluiskil, bij De Vogel te Hengstdijk, aan de Hoofdplaatseweg te hoofdplaat, bij gemaal Zuidhoek te Zierikzee, aan de Meliskerseweg te Meliskerke, aan de Oudlandseweg te Kloosterzande, bij de kruising Veereweg-Stoofdijk te Stavenisse, in nieuw en Sint-Joostland aan de Zaagmolendijk, bij de kruising Doddenhoek-Vaartdijk bij Nummer EEN, te Poortvliet aan de Weihoekweg, Biervliet Sluikomweg, Badzand-Bad Scheldestraat-Noorddijk.  

Beaufortsluis te Walsoorden

Deze sluis is gebouwd in 1761 zoals op de sluitsteen vermeld. De waterstand wordt geregeld via een schuif, die neergelaten of opgetrokken kan worden met een windas. Het bouwprincipe van deze sluis is vermoedelijk afkomstig van de monniken van Ter Duinen, die veel inpolderingswerken in dit gebied op hun naam hebben staan.

J.F. Beauforsluis gebouwd in 1761 J.F. Beauforsluis gebouwd in 1761

 

In het weekend van 10 en 11 september 2016 zijn er weer vele prachtige monumenten in heel Nederland toegankelijk voor iedereen. In de gemeente Terneuzen kunt u op 10 september genieten van deze monumenten het thema dit jaar is ” Iconen en Symbolen“.

Boek over de ” De Zwartenhoekse Zeesluis” een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving

 (een boek van 128 pagina’s)

 

boek_DSC0038

Uitreiking eerste boek aan
mevr L. Verhelst – Maas

 

 

Boek over de ” De Zwartenhoekse Zeesluis” een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving. een boek van 128 pagina’s (oplage 800 st.) waarin de geschiedenis van de sluis en de nabijgelegen batterij wordt verteld. Bovendien komt de restauratie ervan aan bod evenals het traject dat er aan voorafging. Een boek met veel uniek kaart- en fotomateriaal.Verkrijgbaar bij de bestuursleden M.A. Kindt (0115-452043; makindt@zeelandnet.nl) en M.A. Buise (0114-370244; mbuise@zeelandnet.nl).Nog enkele boeken zijn voorradig kostprijs 16,00 Euro te storten op
NL 62 INGB 000 3242681 t.n.v. Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zeesluis Terneuzen

 

  DSC_0182Vandaag 23 januari 2013 hebben wij een kanon geplaatst op de Batterij ( verdedigingswerk) gelegen bij de Zwartenhoekse zeesluis en het natuurgebied de Groen knoop.Het type kanon werd in de 18e en 19e eeuw gebruikt op schepen en in kazematten. Op het affuit ligt een 30 ponder vestingkanon .
Het is een in 1811 in Luik gegoten ijzeren voorlader van 3589 kg met een lengte van 3.15 meter. Rond 1860 is het buiten gebruik gesteld, opgeslagen bij Domeinen en later gebruikt als afmeerbolder. Het affuit is gemaakt volgens een authentiek Hollands model. Dit kanon is niet van het soort kanonnen dat gebruikt werd op de verdedigingswerken maar dient slechts als voorbeeld.
   

 

 

 

 

 

foto: Chris Timmermans

Bezoek Platform Verdedigingswerken ZeelandNa de halfjaarlijkse vergadering, die deze keer op fort St.-Jan werd gehouden, volgde een excursiemiddag waarbij enkele Spaanse forten werden bezocht en ook een bezoek werd gebracht aan de Zwartenhoekse zeesluis. Sandra Dobbelaer legt uit hoe de restauratie is verlopen.Dhr. W.M. Verschraegen

 

 
Overzicht
bezienswaardigheden
in het natuurgebied de
Groene knoop en bij de sluis
  Info betreffende de
Zwartenhoekse zeesluis

Het cluster Natuur en Landschap van de Dienst Ruimte Milieu en Water van de Provincie Zeeland bracht op maandag 14 mei een werkbezoek aan het natuurcompensatiegebied De Groene Knoop, dat zich steeds verder ontwikkeld tot een prachtige natuurparel.
De Zwartenhoekse zeesluis en bijbehorende batterij oogstten veel bewondering.

Werkbezoek Prov. Zeeland aan het Verdedigingswerk bij Zwartenhoekse zeesluis

Groep Natuur en Landschap van de Dienst Ruimte Milieu en Water Prov. Zeeland

Prov. brengt werkbezoek aan het natuurcompensatiegebied De Groene Knoop

Waterpeil bij sluis 21 dec 2012

 

Groen van Toen

Groen van Toen

 

Vierde Nationale Sluizendag

Op donderdag 23 september 2010 organiseerde de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) in samenwerking met STOWA er de Vierde Nationale Sluizendag in het waterschapshuis te Tiel.

Hoogtepunt van deze vierde Sluizendag was de uitreiking van de HSSN prijs. Deze prijs werd voor de eerste keer uitgereikt aan een onlangs gerestaureerde sluis of stuw, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de restauratie en de restauratie ook zeer geslaagd kan worden genoemd. De prijs ging deze keer naar Waterschap Brabantse Delta voor de restauratie van drie negentiende eeuwse stuwen in de rivier De Zoom. De Zwartenhoekse zeesluis was één van de genomineerde voor de HSSN prijs, de sluis kreeg een eervolle vermelding en Sandra Dobbelaar van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Maurice Kindt van de Stichting Zwartenhoekse zeesluis kregen een zwengel uitgereikt voor het aanzwengelen van dit project.

foto’s Waterschap Rivierenland gemaakt door Casper CammeraaOp zaterdag 30 september 2017 is het weer zover: dan vindt voor de vierde keer de Erfgoeddag in het Landschap plaats. Dit jaar niet centraal op één locatie, maar op dertien verschillende locaties verspreid over heel Zeeland. De aard en omvang van de activiteiten lopen uiteen per locatie, maar ze zijn nagenoeg alle vrij toegankelijk tussen 13.00 en 17.00 uur.