Vleermuizen

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Een andere unieke eigenschap is het gebruik van echolocatie; vleermuizen zenden in de vlucht hele hoge, voor ons onhoorbare tonen uit: aan de hand van de “echo’s” daarvan weten ze insecten op te sporen en te vangen.
De omgeving

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Een andere unieke eigenschap is het gebruik van echolocatie; vleermuizen zenden in de vlucht hele hoge, voor ons onhoorbare tonen uit: aan de hand van de “echo’s” daarvan weten ze insecten op te sporen en te vangen. hebben lijnvormige elementen nodig zoals bomen, hagen of gebouwen om zich m.b.v. echolocatie te “oriënteren”. In de omgeving van de Zwartenhoekse zeesluis, kunnen vleermuizen de populierenrijen, knotwilgen, woningen en erfbeplanting gebruiken om zich te “oriënteren” en op zoek te gaan naar voedsel.

Samen

Vleermuizen zijn hoogontwikkelde, sociale dieren die in groepen leven. De mannetjes en vrouwtjes leven in de zomer echter van elkaar gescheiden.

Vleermuizen maken sociale geluiden om contact te houden met elkaar. Wanneer ze samen jagen, kunnen ze de frequentie van hun sonar aanpassen, zodat ze niet verward raken door elkaars geluid.

Zomer

Vanaf juni brengen vrouwtjes hun jongen in kraamkolonies ter wereld. De grootte van zo’n kolonie hangt af van de geschiktheid van de omgeving en is bij elke soort anders. De meeste kolonies bestaan uit enkele tientallen volwassen dieren. Mannetjes, onvolwassen dieren en onbevruchte vrouwtjes zoeken vaak alleen of in kleine groepjes hun verblijfplaats. Elke soort vleermuis heeft een ander type verblijfplaats in de zomer. Zo zitten grootoorvleermuizen graag op zolders van kerken. Rosse vleermuizen kruipen liever in een holle boom.

Winter

Als het kouder wordt, gaan vleermuizen een verblijfplaats voor de winter zoeken. De ene soort doet dat ver weg, de andere blijft in de buurt van het zomerverblijf. Een geschikte plaats om in winterslaap te gaan is een vorstvrije, koele, vochtige plek. Bunkers, kelders, sluizen en duikers zijn prima geschikt. Ze hebben voldoende spleten en holten om in weg te kruipen.

Controle

Jaarlijks zal de Zwartenhoekse zeesluis door vrijwilligers van de Zoogdierwerkgroep Zeeland worden gecontroleerd op aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. De controles vinden plaats in het kader van de jaarlijkse monitoring van vleermuizen in winterverblijven en leveren een bijdrage aan het vaststellen van voor- of achteruitgang van soorten.

Sandra Dobbelaar

Zwartenhoekse zeesluis

Een oude zeesluis als de Zwartenhoekse zeesluis is geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. Tijdens de restauratie worden zelfs maatregelen getroffen om hun verblijf aangenamer te maken. Een van de kokers wordt (op originele) wijze afgesloten, zodat een tochtvrije ruimte ontstaat.

Soorten

De omgeving van de Zwartenhoekse zeesluis, met het bosje, de erven en bomenrijen, worden als jachtbiotoop gebruikt door de dwergvleermuizen en laatvliegers.

In de zeesluis kunnen soorten overwinteren als watervleermuis, grootoorvleermuis en baardvleermuis.