Grenspalen

Grenspalen.

Historische grenspalen en -stenen hebben hun functie verloren, het zijn wel historisch waardevolle elementen in ons landschap. Ze markeerden het grondgebied van particulieren, kloosters, ambacht en gemeenten. Ze staan tegenwoordig op plaatsen waar je ze niet zou verwachten een functie of betekenis hebben ze niet meer. Ze worden vaak beschadigd tijdens maaiwerkzaamheden, of tijdens het ophogen van landerijen onder de grond bedolven of men vind ze terug tussen steen puin. Door deze kleine elementen in ons landschap te behouden, blijft het verhaal dat zij vertellen over de indeling van het landschap bewaard. Vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland inventariseren alle historische palen in Zeeland.