Coupures

Coupures Coupures doen vaak dienst als afsluiting van toegangswegen door dijken naar andere polders. Bij hoge waterstanden kan door middel van schotbalken deze toegang worden afgesloten, waardoor de kans op overstroming via een andere polder afneemt. Tussen de schotbalken brengt men zo nodig zand of klei aan. De schotbalken werden bewaard in een schotbalkenhuisje van hout, dat op de kruin van de dijk naast de coupure werd geplaatst.

Foto’s coupure Biervliet met dank aan Dhr. H. Rammeloo