Transformatorstations

In het elektriciteitsnet worden transformatoren gebruikt om de in de centrale opgewekte energie te transformeren naar een hogere- of lagere spanning. Omdat bij een transformator het vermogen aan de primaire zijde (op verliezen na) gelijk is aan het vermogen aan de secundaire zijde, kan bij hoge spanning de stroomsterkte relatief klein gehouden worden, zodat de transportverliezen beperkt blijven. De elektrische energie wordt onder hoge spanning via het net getransporteerd tot centrale punten. Daar wordt de spanning omlaag getransformeerd en geleid naar transformatorhuisjes in de woonwijken. Hierin wordt vervolgens de spanning weer omlaag getransformeerd naar een voor de verbruikers juiste waarde.

Transformatorstation “Reedijk”

Transformatorhuisjes zijn er in overvloed. De ene wat mooier dan de andere. Ze werden in verschillende stijlen gebouwd. Sommige van deze huisjes hebben ondertussen al een heel andere bestemming  dan waarvoor  ze gebouwd zijn of zijn afgebroken.

Een van de oudste (1922/23) van Zeeland zijn in Zeeuws -Vlaanderen te vinden en in het bijzonder in Westdorpe. Dit transformatorhuisje staat op de splitsing van de Graaf-Jansdijk met de Spoorweg  op de A zijde. In 1963 is het door P.Z.E.M. ontmanteld en verkocht aan de toenmalige gemeente Westdorpe.

Vanuit dit transformatorhuisje werd de elektrische energie aan de gebruikers geleverd. Westdorpe ging toen een elektrische periode in. Er werd in de begin periode meestal maar 1 of 2 lampjes per woning aangesloten.

Pol Heijman was de installateur in Westdorpe. Hij vertelde : “Indien je er niet bij moet werken, is een lampje van 16 W. voldoende. Als je wilt naaien of breien, dan mag het wel 25 W. zijn. Soms werd er op de zolder of verdieping een lampje aangelegd en dat kwam in een gat te hangen dat in de houten wand was gemaakt, zodat er op twee kamers licht was.

Na 1963 heeft het transformatorhuisje dienst gedaan als opslagplaats voor oud papier, dat door een gemeente ambtenaar werd verkocht voor een goed doel.

Door medewerking van de Gemeente Terneuzen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland kon dit transformatorhuisje behouden blijven en weer in oude stijl ingericht worden. Delta N.V. heeft het publicatiebord gerealiseerd. Door deze inspanningen kunnen  de inwoners en toeristen een beeld kunnen vormen van dit unieke huisje. Het transformatorstation wordt bij goed weer één deur opengesteld zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen. Op aanvraag kunt u binnen een kijkje nemen en wordt de andere deur, achter welke zich het laagspannings gedeelte bevind,  opengemaakt.

 

 

laagspanninggedeelte 2_0214

laagspanningsruime

hoogspanningsgedeelte_0215

Hoogspanningsruite

_dsc0002 

De gemeente Terneuzen heeft het trafo-station dit jaar 2017 voorzien van een nieuw zinken dak en het geheel opgeknapt.

 

Geersdijkseweg 31 bij Geersdijk

Trafostation “Sluisdijk” te Geersdijk

Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen

Trafostation Verkuijl Quakkelaarstraat 1935 te Vlissingen

Station " Zeegat" te ClingeOorspronkelijk gebouwd als een hoogbouwstation waar later een laagbouw is tegen gebouwd vandaar dat het op een kerkje lijkt. Karakterstiek aan de hoogbouw is de rondboogdeur (romaansestijl) en de lengte van de glastegelramen. Sectie A 365, goedgekeurd door B&W op 20 juli 1923 tekenaar dhr C. Keller

Type torenstation ” Zeegat” te Clinge

 

 

Hoogtorenstation van de PZEM aan de Ockersestraat te Dreischor

Type torenstation aan de Ockersestraat te Dreischor

IMG_1044

Schakelstation sectie D46 te Philippine aanbesteed op 15 dec 1921

Transformatorhuisje Zoutestraat 59 te Hulst 1956

Dienstwoning PZEM met achter gelegen torenstation aan de Zoutestraat te Hulst

Transformatorhuisje Zoutestraat 59 te Hulst 1956

Type torenstation aan de Zoutestraat te Hulst

Stavenisse Stoofdijk

Torenstation aan de Stoofdijk 22 te Stavenisse, gebouwd door de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) in 1929.

Natuurtoren te Oosterland Een vervallen transformatorstation heeft een nieuw leven gekregen. Het is ingericht voor dieren zoals zwaluwen, uilen, egels en muizen. Met geld van ondermeer EU, de gemeente en Provincie is dit station gerestaureerd.

Natuurtoren te Oosterland
Een vervallen transformatorstation heeft een nieuw leven gekregen. Het is ingericht voor dieren zoals zwaluwen, uilen, egels en muizen.
Met geld van ondermeer EU, de gemeente en Provincie is dit station gerestaureerd.

 

Transformatorstation " Reedijk" 1940 foto: R. Hamerlinck

Transformatorstationte   ” Reedijk” Westdorpe in 1940 was er in de naast gelegen schuur van de brouwerij van de familie Dellaert een noodkerk ingericht nadat de R.K. Kerk was verwoesting door oorlogshandelingen. foto: dhr. Hamerlinck