Stichting

 

Doel
De stichting heeft ten doel: – het behoud en herstel van sluizen en waterwerken met een monumentaal karakter in het algemeen en de Zwartenhoekse zeesluis te Westdorpe in het bijzonder – het creĆ«ren van meerwaarden voor natuur in en om de sluizen – het uitdragen van het cultuurhistorische, landschappelijk en ecologisch belang van de sluizen en waterwerken.

Omschrijving
De stichting zet zich in voor het behoud van de Zwartenhoekse zeesluis en zijn omgeving: Behoud cultureel erfgoed: behoud van een van de laatste grote zichtbare drie-kokerige sluizen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vergroten natuurwaarden: de sluis wordt geschikt gemaakt als schuil- en verblijfplaats voor allerlei dieren, zoals vleermuizen. Leesbaar maken landschap: de sluis vertelt een stuk geschiedenis van het landschap, dat met behulp van excursies, een informatiepaneel, foldertje wordt ondersteund. Bijdrage beleving landschap: de sluis ligt tussen twee natuurgebieden en er lopen enkele fietsroutes langs. Het is een aantrekkelijk object in een aangename omgeving; de moeite waard voor de recreant het te bezoeken.

Secretariaat: Stichting Vrienden Zwartenhoekse zeesluis,  

P/A Zandstraat 34, 4561 SE Hulst.
Mail: m.a.buise@gmail.com
Bank: NL62 INGB 0003 2426 81