Sluizen

Sluizen en stuwen vormen al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de Nederlandse waterbeheersing. Veel oude sluizen en stuwen zijn buitengebruik hierdoor verdwijnen vele van deze historische bouwwerken van onze voorouders. Steeds meer waterschappen, gemeenten en provincies ijveren voor hun instandhouding en herstel. De instandhouding van een historische sluis, stuw of duikers is onderhoud, restauratie en renovatie belangrijk.  Samen met de landelijke stichting (HSSN) en vele anderen proberen wij die historische bouwwerken zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.