Opleidingsproject

Hekwerk
Van het hekwerk op de monumentale Zwartenhoekse zeesluis in Westdorpe was niet veel meer over dan een verzameling kromme spijlen met hier en daar wat roest.
Bij het Beroepsopleiding Centrum Zeeland (BOCZ) in Terneuzen onderging het meer dan een eeuw oude metaal een heuse verjongingskuur. Peter Maat van de Stichting Metaal en Elektro Opleidingen Zeeuws-Vlaanderen (SMEO-ZV, die onderdak heeft in het BOCZ) zag er wel een uitdaging in om het herstel van het hek te gieten in de vorm van een leerproject voor zijn leerlingen metaalbewerking.

Restauratie Opleidingsprojecten Zeeland

Begin 2006 is bij de SCEZ het ‘Restauratie Opleidingsprojecten Zeeland’ (ROP Zeeland) van start gegaan. De doelstelling van het ROP is de continuteit van het vakmanschap in de restauratie veilig stellen. Voor het behoud van monumenten zijn immers naast geld ook vaklieden nodig, die met liefde, zorg en kennis van zaken op vaardige wijze de noodzakelijke restauratie en onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Het ROP tracht dit te bereiken door middel van extra instroom en doorstroom van gemotiveerde leerlingen. Deze leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om in het tweede jaar van hun basisopleiding en gedurende twaalf maanden van hun beroepsopleiding op restauratieprojecten hun beroepspraktijkvorming op te doen. Daarbij worden zij intensief begeleid en ondersteund door leermeesters van erkende restauratie-leerbedrijven. Daarnaast ontvangen ze “één” dag per week de noodzakelijke vaktheorie. Omdat bij restauraties ook kennis van de oude bouwtechnieken, bouwmaterialen en cultuurgeschiedenis gewenst dan wel noodzakelijk is, gaan de leerlingen een dag per week naar school.
Dat was en is de reden, waarom de RDMZ, de deelnemende provincies, Bouwend Nederland en Fundeon (het landelijk kenniscentrum voor de beroepsopleidingen in de bouw) het initiatief genomen hebben voor de organisatie van het ROP. Met “financiële” ondersteuning van het ministerie van OCW, de participerende provincies en het Opleidingsfonds van de bouw kan in de periode 2005 tot en met 2008 het ROP als de landelijke opleidingsstructuur voor de restauratieberoepen timmeren en metselen vormgegeven worden. Met de start in Zeeland is de ROP-structuur landsdekkend geworden, waarbij de ROP’s zijn georganiseerd per twee provincies: Zeeland werkt samen met de provincie Zuid-Holland (ROP Zuid-West).
Het secretariaat en de ROP-coördinator zijn ondergebracht bij de SCEZ: Secretariaat  Jacquelien Pleijte Postbus 49 4330 AA Middelburg Tel +31 (0)118-670607,  mail: ja.pleijte@scez.nl