Andere sluizen

  • Net buiten Zandberg aan de Beerweg (nabij het dorp Graauw) onderaan de dijk ziet men twee sluiskokers liggen ze zijn van een voormalige inundatiesluis. In de volksmond staat deze plaats bekend als de ‘Steenen Beer’  voorheen was alleen de waterkerende muur zichtbaar nu ziet u daar onder aan de dijk een uniek waterstaatkundig monument liggen. In 2002 werd de sluis aan de ene kant ontgraven en gerestaureerd. Karel Brand hoofd technische dienst van het Waterschap zette zich in voor deze restauratie.
  • De Verlaetbrug over de Passageule bij het buurtschap Pyramide is opgeknapt. De Verlaetbrug is van 1807, in de tijd dat deze alleen werd gebruikt door paard en wagen. De brug verbind de Isabellaweg met de Schorredijk richting Oost-Vlaanderen. Het Waterschap had 85.000 euro uit getrokken voor de restauratie. (2009)